höstens och nästa sommars planer

 • Slänten ska fyllas med jord och planteras
 • En mur ska byggas i andra slänten
 • jord ska läggas ut bakom jordgubbslådorna och gräs sättas
 • eventuellt ska jordgubbslådorna tas bort…
 • En ny Magnolia ska sättas
 • lundrabatten ska alla växter flyttas som inte är hasselört och julrosor eller blåsippor
 • Rabatten vid slänten ska fixas med samma växter som redan finnas där, kantnepetan ska tas bort
 • Runt alla träd ska sten läggas
 • Runt prydnadskörsbäret ska sten läggas samt en plantering göras alt en bänk byggas
 • Plantering vid bäcken ska göras
 • El ska dras till dammen och pumparna sättas igång
 • stötta hallonen på bägge ställena både i köksträdgården och örtagården
 • en fetbladsrabatt ska göras vid väggen

 

 • en vit rabatt ska göras vid äpplena
 • En gång ska anläggas mellan kattgården och nederdelen av trädgården, jord läggas ut där så att det planas ut och gräs sås
 • Grus ska läggas ut runt köksträdgården så vi slipper gräsinvasionen i den
 • Spaljerade Äpplen ska sättas i köksträdgården
 • Hallonen flyttas ut från köksträdgården till en egen hallonhäck
 • Röja sly på andra sidan vägen så att vi får tillbaka vår havsutsikt
 • Jordkällaren ska fyllas på med jord och rosor ska sättas på den
 • Släpvagnsparkeringen ska fixas till efter veden huggits
Copyright © Lyckokällan 2009-2021  |  Admin